Tabliczki zaciskowe i mostki

TABLICZKI ZACISKOWE I MOSTKI

Tabliczki zaciskowe / silnikowe stosowane są do bezpiecznego podłączenia poszczególnych przewodów wyposażonych w konektory (końcówki kablowe, „kabeloczka”), tabliczki montowane są wewnątrz skrzynki silnikowej aby podłączenie było bezpiecznie i hermetyczne.
Skrzynki silnikowe można znaleźć tutaj.