Osłony przewietrzników

OSŁONY PRZEWIETRZNIKÓW / WENTYLATORÓW

Osłony stosowane są do zabezpieczenia przewietrznika/wentylatora silnika elektrycznego przed jego uszkodzeniem mechanicznym, przeciwdziałają dostawaniu się w obszar pracy wentylatora niepożądanych przedmiotów.
Przewietrzniki można znaleźć tutaj.

Metalowa osłona przewietrznika, osłona wentylatora silnika elektrycznego, średnica 231 mm i wysokość 92 mm